kolmapäev, 6. juuli 2016

Control Alt Achieve: Discovering Pi with Google Sheets

Control Alt Achieve: Discovering Pi with Google Sheets: Many concepts in mathematics can be discovered by students rather than simply being told. Sometimes this is called inquiry learning. M...

kolmapäev, 26. märts 2014

Erli matemaatikablogi: Kui korrutustabel kipub ununema

Erli matemaatikablogi: Kui korrutustabel kipub ununema: Väga vahva meetod korrutustabeli "tagumise otsa" meelde tuletamiseks. (Pärit siit .) Kõigepealt mõtle oma sõrmede väärtus...

neljapäev, 24. oktoober 2013

Rühmatööd

1. 4 x 4
Pikk tekst on jagatud 4 osaks. Rühmas on 4 inimest. Igaühel on kindel roll nt.
1) kokkuvõtja - teeb teemast kokkuvõte
2) küsija - esitab teksti kohta 2-3 küsimust
3) sõnade seletaja - otsib võõrsõnade tähendused
4) ülesannete koostaja - koostab teksti kohta ülesande

Järgmise osa saamisel vahetavad rollid. Seega iga laps peab olema kõigis 4-s roolis.

2. Elukutsed
Näitlejad (pantomiim), luuletajad, kuntstnikud (plakat), muusikud (nt. räpp), teadlasd jt
Seintel on plakatid elukutsega. Üheplakati juurde tuleb 4 inimest (kes ees, see mees :)
Ülesandes teha teemast kokkuvõtte vastavalt elukutsele.

Avita koolitus 24.10.2013 M.Saks

Drillimise asemel

1. Mõistete kordamine
  •      Alias - nt. rühmatööna, igal laspel on 5 kaarti. Kes arvab ära, saab kaarti endale. Pantoniimi juurde on lubatud ka sõnad (v.a. tüvesõnad).
  • "Krooni" mäng - klassi ees on 5 last. Peas on nt. kroon, millel on kirjutad mõiste või kuulsa matemaatiku nimi. Lapsed võivad näha naabrite silte, kuid ei näe oma. Iga laps küsib klassilt kas-küsimust. Küsivad järjest niikaua, kui esimene mõistab mis või kes ta on.
  • Tabel - tabelis on 4 lahtrit (nt. geomeetrilised kujundid, nurkade liigid, pikkusühikud, pindalaühikud). Igaüks kirjutab igasse lahtrisse 3 mõistet. Seejärel õpetaja loeb oma 3 mõistet 1. mõiste 1p, 2. - 2p ja 3. - 3 punkti. Punkte seejärel summeeritakse ja suurima summaga saam auhinna :)
2. Harjutused
  • Seintel on ümbrikud, millel on kirjutatud mõned arvude vahemikud (nt. 0 - 30). Lapsed lahendates ülesandeid panevad oma vastusega lipikud vastavasse ümbrikusse. Erinevad rühmad kasutavad erivärve pabereid.
Avita koolitus 24.10.2013 M.Saks

Sissejuhatus tundi

1. Rivi moodustamine selle järgi, kes mis kell täna ärkas.
2. Jah ______________________________ Ei skaala

Avita koolitus 24.20.2013 (M.Saks)