Postitused

cylinder from an A4 sheet

Kolmnurga mediaanide lõikepunktilt Eestimaa keskpunktini

Arvude hulgad

Control Alt Achieve: Discovering Pi with Google Sheets

Erli matemaatikablogi: Kui korrutustabel kipub ununema

A clever way to estimate enormous numbers - Michael Mitchell

Rühmatööd

Drillimise asemel

Sissejuhatus tundi

Infinite Primes - Numberphile

Zero Factorial - Numberphile